Strona główna / O ArjoHuntleigh / Nasi Klienci

Nasi Klienci


 
At the centre of our activities we place the residents and patients that are cared for using our equipment. We also place great value on the welfare of  healthcare professionals that care for them. Our products, programmes and services are designed with these people in mind.

Our task is threefold. We shall provide solutions that
- improves the quality of life for residents/patients
- creates a better working environment for the nursing staff
- reduces the cost of care.


CUSTOMER SEGMENTS

We find our customers in three main segments of the market:Long term care (50%), Acute Care (40%) and Home Care (10%).

Long Term Care
Where we provide solutions within hygiene, patient handling, beds, p, disinfection, rehabilitation, and do our best to reduce the risk for immobility related conditions for the patient as well as ergonomics for the carer. For clinics and general practitioners, we also provide diagnostic equipment.

Acute Care
Where we provide solutions within hygiene, patient handling, beds, pressure area care, burns treatment, DVT prevention, disinfection, rehabilitation and diagnostics. Also here it is very important to reduce the risk for immobility related conditions for the patient as well as ergonomics for the carer.

Home Care
Where we mostly provide solutions within patient handling and pressure area care. But if the need is there, also more sophisticated hygiene solutions and diagnostic equipment.

In the long-term care and acute care segments, we work through a direct sales force, whereas in home care (our smallest sector), we mainly work through distributors and dealers.
We are committed to provide the highest level of service and support to customers world-wide. We are constantly expanding our service and rental offering, and we give our customers availability 24 hours a day, 365 days a year.

 

END USERS 

Residents/patients
All people have a basic need to be able to move and to take care of their personal hygiene. We all get out of bed in the morning, we all need to go to the bathroom etc. The same thing is naturally true for residents and patients, the only difference being that they need assistance to do this. The level of assistance needed, however, differs markedly  between different residents/patients since they have varying  levels of mobility. Some may be able to walk with assistance, whereas others have no capability to move at all. In a hospital  setting, the level of mobility can change rapidly for the individual patient. Before major surgery, the patient may be fully mobile, but  they may become   bedridden immediately after surgery and then gradually regain mobility .

During the period with reduced mobility, we provide the best solutions to reduce the risk for skin-break down, DVT, pneumonia and other immobility related illnesses. Psychological as well as physical.

It is important that the resident/patient receives the right level of support - not too little and not too much. If a resident with fairly good mobility receives too much support, he or she will start losing the capabilities he/she has and will require increasingly more support. For this reason, our products are developed to suite specific mobility levels.

To be able to discuss and communicate the different mobility levels, we have developed the Mobility Gallery with different characters illustrating the five different mobility levels. Since we are working with a range of different facilities, there are multiple characters illustrating the same mobility level, see below

Carers
The manual handling of residents/patients involves a very high risk of injuries for the nursing staff. Back and neck injuries are common, creating pain and suffering on a personal level, forced sick-leave and high costs for society.
Carers are exposed to two basic type of risks: dynamic load which occurs when they are manually handling residents/patients, and static load which occurs when they are working in incorrect postures for an extended period of time, for instance when showering, bathing residents/ patients in fixed height equipment or working around the bed.
It is therefore important that carers are provided with lifting equipment that eliminates the exposure of dynamic load, and height adjustable equipment such as bathing equipment, showering equipment and beds so that they can work in safe working positions. To ensure that the use of our equipment leads to a reduction of work-related injuries we also offer injury prevention training programmes for nursing staff such as CORPUS and DILIGENT.
In addition to provide a good and ergonomically safe working environment, it is important that our equipment helps carers in the daily work by increasing clinical efficiency. Ease of operation is also important.


W centrum naszej uwagi znajdują się rezydenci i pacjentów, którzy korzystają z naszych produktów. Ponadto, kładziemy nacisk także na dobro osób, które się nimi opiekują. Nasze produkty, programy i usługi są projektowane z myślą o ludziach.

Mamy potrójne zadanie. Dostarczamy rozwiązania, które:
- podnoszą jakość życia pensjonariuszy/pacjentów
- tworzą lepsze warunki pracy dla opiekunów
- redukują koszty opieki.


SEGMENTY

Naszych klientów można znaleźć w trzech głównych segmentach: opieka długoterminowa (50%), intensywna terapia (40%) i opieka domowa (10%).

Opieka długoterminowa
W tym segmencie dostarczamy rozwiązania w dziedzinie higieny, przemieszczania, dezynfekcji, rehabilitacji oraz łóżka i materace przeciwodleżynowe. Robimy wszystko co w naszej mocy aby ograniczyć pojawienie się negatywnych zjawisk związanych z unieruchomieniem pensjonariusza. Ponadto, oferujemy klinikom sprzęt diagnostyczny.  

Intensywna terapia
W niniejszym segmencie dostarczamy rozwiązania w dziedzinie higieny, przemieszczania, dezynfekcji, rehabilitacji, leczenia oparzeń, zapobiegania zakrzepicy żył głębokich, diagnostyce oraz łóżka i materace przeciwodleżynowe.  Także w tym środowisku należy dbać o redukcję powikłań wynikających z obniżonej mobilności pacjentów oraz o uniknięcie urazów kręgosłupa wśród personelu.

Opieka domowa
Tutaj głównie oferujemy rozwiązania służące przemieszczaniu podopiecznych i zapobieganiu odleżynom. Jednakże, gdy zaistnieje taka potrzeba dostarczamy także bardziej zaawansowane rozwiązania do higieny i diagnostyki.

UŻYTKOWNICY KOŃCOWI

Pensjonariusze/pacjenci
Każda osoba ma podstawową potrzebę ruchu oraz samodzielnego wykonania własnej toalety. Każdy z nas wstaje rano z łóżka, wszyscy idziemy do łazienki, itd. Tę samą potrzebę posiadają rezydenci domów opieki i pacjenci w szpitalach, z tą różnicą, że często potrzebują pomocy przy tych czynnościach. Jednakże, stopień potrzebnej pomocy jest różny u różnych rezydentów, ponieważ różnią sie oni sprawnością fizyczną. Niektórzy potrzebują odrobiny wsparcia w trakcie chodzenia, inni są przykuci do łóżka na stałe. W warunkach szpitalnych stopień mobilności danej osoby może ulegać gwałtownym zmianom. Przed poważną operacją pacjent może być w pełni sprawny, jednak po zabiegu nie będzie w stanie się poruszać i będzie odzyskiwał siły stopniowo.  

W trakcie okresów bezruchu oferujemy najlepsze rozwiązania redukujące ryzyko urazów skóry, zakrzepicy, zapalenia płuc i innych komplikacji wywołanych brakiem aktywności fizycznej.

Ważne, aby pacjent/pensjonariusz otrzymywał wsparcie na odpowiednim poziomie - a ni za małe, a ni za duże. W przypadku otrzymywania przez w miarę sprawnego pacjenta zbyt dużego wsparcia jego mobilność obniży się, co doprowadzi do potrzeby jeszcze większego wsparcia. Dla tego też nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o osobach na różnych poziomach mobilności. 

Aby w jasny sposób przedstawić różne poziomy mobilności stworzyliśmy Galerię Pensjonariuszy obrazującą pięć stanów aktywności fizycznej. Ponieważ pracujemy z różnego rodzaju placówkami w naszej galerii można spotkać liczne postaci reprezentujące ten sam stan fizyczny.

Opiekunowie
Opieka nad pacjentami niesie z sobą ryzyko urazów wśród personelu medycznego. Urazy szyi i kręgosłupa są powszechną przyczyną bólu i zwolnień lekarskich.
Opiekunowie są narażeni na dwa podstawowe typy zagrożeń: przeciążenia dynamiczne, które pojawiają się gdy dana osoba dźwiga podopiecznego oraz przeciążenia statyczne wywołane pracą przez dłuższy czas w nieprawidłowej pozycji (np., w trakcie kąpania pensjonariusza z użyciem sprzętu bez regulacji wysokości).
Dla tego należy zaopatrzyć personel w urządzenia do podnoszenia i przemieszczania oraz w meble i sprzęt z regulacją wysokości. Aby mieć pewność, że używanie naszych wyrobów ograniczy ryzyko kontuzji oferujemy szkolenia z zapobiegania urazom kręgosłupa.
Dodatkowo, aby zapewnić bezpieczne i wygodne środowisko pracy należy pamiętać o tym, że sprzęt powinien być prosty w obsłudze i zawsze gotowy do użycia.


Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczenstwa oraz prawidlowego dzialania serwisu (wiecej informacji). Jesli nie wyrazasz na to zgody, wylacz obsluge cookies w ustawieniach Twojej przegladarki. Rozumiem, nie pokazuj wiecej tego komunikatu.

This website is intended to provide information to an international audience outside of the US. | Polityka prywatności